מסכמים קיץ 2021

חופשות סתיו - חורף של "גלים תיירות"
Coming Soon

2021 / 11 / 21-25

חופשת סתיו חמה למשפחות

לראשונה במגזר - "פסטיבל עדות"

2022 / 1 / 9-13

חופשת חורף חמה למשפחות

לראשונה במגזר - "פסטיבל עדות"

2022 / 27/2-3/3

חופשת חורף חמה למשפחות

2021 / 12 / 19-23

נופש נשים

2022 / 1 / 23-27

נופש נשים